احکام ماموریت

درجهت تکمیل سیستم های منابع انسانی، سیستم صدور احکام و محاسبه‌های ماموریت در قالب یکی از بسته‌های نرم‌افزاری عمل می نماید. این سیستم، اطلاعات مربوط به محاسبات را در صورت نیاز از سیستم حقوق و دستمزد و پرسنلی دریافت می‌نماید. پرداخت مبالغ می‌تواند جداگانه یا همراه با فیش حقوق انجام شود.
 

 • امکان محاسبه مبالغ بر اساس مبالغ احکام کارگزینی
 • ارتباط با سیستم حقوق و دستمزد و پرسنلی
 • امکان انتقال نتایج محاسبات به سیستم حقوق و دستمزد
 • معرفي انواع ماموريت (درجه1، درجه2 و ...)
 • معرفي عوامل هزينه ماموريت (حق ماموريت، اياب وذهاب، اقامت و ...)
 • اختصاص عوامل هزينه ماموريت به انواع ماموريت با مباني پارامتريك
 • معرفي و تغيير قوانين هزينه ماموريت بر اساس تغيير (زمان، بعد مسافت و ...) و نگهداري سوابق بر اساس تاريخ موثر
 • صدور حكم اوليه ماموريت
 • تاثير حكم ماموريت
 • اعلام نتيجه و اتمام ماموريت همراه با گزارش كار
 • محاسبات حكم ماموريت بر اساس عوامل پارامتريك تعريف شده
 • انتقال محاسبات حكم ماموريت به سيستم حقوق و دستمزد جهت پرداخت در فيش حقوقي يا پرداخت فيش مستقل ماموريت
 • تعیین عوامل ماموریت براساس درجات تعریف شده توسط  کاربر
 • تعیین نحوه محاسبات ماموریت بر اساس زمان، تعداد 
 • گزارش‌های قابل طراحی جهت فیش ماموریت
 •  گزارش لیست‌های ماموریت و عوامل محاسبه شده
 •  گزارش مبالغ و تهیه فایل بانک جهت پرداخت به صورت مستقل
احکام ماموریت