گزارش ساز

با هدف استقلال سطوح مختلف کاربران سیستم های نمادایران در امر ساخت تهیه و استفاده از گزارش های مختلف سیستمی با مشخصات زیر تولید گردید.اگر چه کاربری این سیستم نسبتا آسان است ولی تولید آن با مسایل فنی  مختلف و پیچیده همراه بوده که خو شبختانه پس از حل آنها محصولی کارا در اختیار مشتریان قرار گرفت.
 

 • تهیه گزارشات به شکل آسان و بدون نیاز به آگاهی از ساختار بانک اطلاعاتی
 • طراحی گزارش با استفاده از ماوس و ویزارد به شکل ساده
 •  امکان انتخاب و مرتب سازی و گروه بندی و تعیین شرایط بر اساس کلیه فیلدهای موجود در محیط طراحی و تهیه گزارش به صورت کاملا گرافیکی و فارسی
 •  پیش نمایش بسیار سریع اطلاعات
 • تعریف فیلدهای فرمولی
 • ایجاد گزارش های ماتریسی
 • تعریف فرمولهای پیچیده توسط کاربران حرفه ای به زبان SQL
 •  امکان ارسال و دریافت گزارشات بین واحدهای کاری مجزا
 • ذخیره گزارش در قالبهای متنوع
 • … Word .PDF.GTML.XLS.TIF.TEXT
 • امکان ثبت قسمتهای دلخواه از اطلاعات گزارش به صورت فرمولی جهت ارسال SMS  یا EMAIL  در جداول واسط
 • امکان نمایش شرایط تهیه گزارش در خروجی
 • ایجاد گزارشات ترکیبی بین سیستمهای مختلف با تعیین شرایط و نوع ارتباط
 • ایجاد گزارشات تجمیعی  بین واحدهای مستقل و دور از هم
 • امکان انجام محاسبات پیچیده بر روی فیلدها در قسمت طراحی گزارش
 • امکان برنامه نویسی به زبان ساده در داخل گزارش برای کاربران حرفه ایی تر
 • وجود توابع متنوع مانند تبدیل اعداد به حروف و ... هنگام فرمول نویسی
 • امکان تغییر فیلدهای گزارش و اضافه و کم کردن هر یک از آنها پس از ساخت گزارش
 • تهیه انواع نمودارهای دوبعدی و سه بعدی و سری و ... با امکان تغییر کلیه خصوصیات نمودار
 • امکان تعریف سطح دسترسی کاربران به گزارشات
   
گزارش ساز