مدیریت استراتژی و ارزیابی عملکرد

 هدف اين سيستم، ارائه بستري جهت كنترل و پايش لحظه به لحظه و بررسي دقيق مراحل اجراي استراتژي سازمان مطابق با نقشه استراتژي است. اين سيستم بطور پيوسته با مجموعه سيستم‌هاي شركت نمادايرن در ارتباط بوده تا بتواند بروز رساني موثر مقادير شاخص‌هاي كنترلي اهداف و عملكرد را در سطوح فرآيند، واحد، فعاليت و افراد را در كوتاه‌ترين زمان ممكن انجام دهد.
 

 •  استفاده به عنوان ابزار مديريت استراتژي و ابزار بهره‌وري سازمان بطور همزمان
 • تعريف اهداف سازمان از سطح استراتژيك تا عملياتي
 • تعريف اهداف وابسته و پيش نياز هر هدف
 • تعريف و تخصيص شاخص‌هاي متنوع به هر يك از اهداف (شامل مقدار مستقیم، درج از فایل، درج از پایگاه داده و فرمول)
 • تعريف پروژه‌هاي در دست جهت دستيابي به اهداف تعيين شده
 • تعريف ساختار سازماني با ذكر جزئيات
 • تعريف كليه فرآيندهاي سازمان
 • تعريف فعاليتهاي سازمان و تخصيص به فرآيندها و يا واحدها جهت كنترل‌هاي بعدي
 • تعريف شاخص‌هاي كنترلي عملكرد سازمان جهت بررسي‌هاي بهبود عملكرد در سازمان
   
 • تعريف اهداف استراتژيك سازمان و ارتباط آنها با يكديگر به شكل گراف بهم پيوسته
 • تشكيل گراف كامل نقشه استراتژي سازمان از سطح استراتژيك تا سطح عملياتي
 • ارتباط پيوسته و به روز رساني شاخصها بطور اتوماتيك توسط سيستم هاي شركت نمادايران و سيستم هاي ديگر موجود در محيط كاربران
 • طراحي داشبوردهاي متنوع اطلاعاتي جهت مشاهده به لحظه بروزرساني ها در سيستم
 • مشاهده روند تغييرات به ازاي شاخص هاي معرفي شده در سيستم
 • ارتباط با سيستم گزارش ساز جهت طراحي گزارش‌هاي متنوع
 • امكان استفاده از اطلاعات توليد شده توسط سيستم براي دستيابي به هوشمندي تجاري (BI)
   
 • گزارش شناسنامه اهداف
 • گزارش نقشه استراتژي سازمان تا سطح عملياتي
 • گزارش تركيب واحدها يا فرآيندهاي سازمان و فعاليتهاي آنها
 • گزارش پيشرفت اهداف
 • گزارش كامل شناسنامه شاخص هاي سازمان
 • گزارش كامل اطلاعات شاخصها در بازه هاي زماني متنوع
 • گزارش فعاليتها و پروژه هاي در دست اجرا به تفكيك واحدها يا فرآيندهاي مجري
   

اهداف استراتژیک هر سازمان، اهداف بلند مدتی است که خطی مشی سازمان را طی سال‌های آتی نشان می‌دهد و می‌تواند منجر به رشد و ارتقا یا زوال و نابودی سازمان گردد. لذا لازم است سازمان‌ها در تدوین و تعیین این اهداف نهایت دقت را به کار گیرند و در اجرای این فرآیند از اطلاعات کامل و دقیق در زمینه مسائل داخلی و خارجی سازمان و نیز ابزار کارآمد برای تحلیل وضعیت سازمان و انتخاب استراتژی استفاده نمایند. موفقیت در تدوین یک استراتژی کارآمد برای سازمان گام اول در مدیریت استراتژیک است. اما این استراتژی تا زمانی که در سازمان به اجرا در نیاید و اهداف کوتاه مدت و حتی فعالیت‌های روزمره سازمان را تحت تأثیر خود قرار ندهد، هیچ مزیتی برای آن سازمان به ارمغان نمی‌آورد. 

سیستم حاضر به منظور کمک به مدیران سازمان در تعریف اهداف استراتژیک و برقراری ارتباط با اهداف کوتاه مدت و فعالیت های روزمره سازمان و همچنین سنجش میزان تحقق آن اهداف طراحی شده است. اين سيستم به كمك تهيه نقشه كامل استراتژي سازمان و ارتباط مكانيزه شاخص‌ها با مجموعه سيستم‌هاي شركت نماد ايران، امكان پيگيري لحظه به لحظه پيشرفت فعاليت‌ها در راستاي تحقق اهداف سازمان را مشخص مي نمايد.

اين سيستم همچنين به كمك تصوير نمودن تمامي فعاليتهاي سازمان به تفكيك واحدها و فرآيندهاي مجري در سازمان و تخصيص شاخص‌هاي متنوع مكانيزه و غير مكانيزه توانايي ارزيابي عملكرد سازمان، همچنين سنجش بهره‌وري در اين بخش‌ها را دارا مي باشد.

داشبوردهاي خروجي اين سيستم امكان بررسي خلاصه و سريع بر روي كليه فعاليت‌هاي در حال اجرا در سازمان را براي مديران فراهم نموده و اطلاعات خروجي سيستم امكان طراحي گزارشات متنوع و تحليلي را براي مديران فراهم مي آورد. 

مدیریت استراتژی و ارزیابی عملکرد