گردش کار

سیستم گردش کار به عنوان زیربنای سامانه برنامه ریزی منابع سازمانی، با مدل سازی فرآیندها ، صحت عملکرد سامانه در امر مدیریت و برنامه ریزی را تضمین می نماید.
این سیستم با برقراری ارتباط بین فرآیندهای سازمان، اشخاص و سیستمهای اطلاعاتی و در نهایت مکانیزه کردن کل فرآیند، باعث کاهش خطاهای انسانی و افزایش سرعت انجام کارها شده و با ارائه گزارشهای مناسب از وضعیت انجام کار در سازمان امکان شناسایی نقاط ضعف و قوت و در نهایت اصلاح را در اختیار مدیران قرار می دهد.
سیستم گردش كار از طریق بهبود، یكپارچه سازی، هماهنگی و پیوستگی فرآیندهای سازمانی منجر به افزایش قابل ملاحظه در بهره وری و بازدهی سازمان می‌شود.
سیستم گردش کار نماد ایران با برخورداری از موتور اختصاصی این شرکت نه تنها به طور کامل با سیستمهای اطلاعاتی نماد ایران مرتبط بوده بلکه توانایی ارتباط با سایرسیستمهای اطلاعاتی را نیز دارا می باشد.
 

1-     امکان ایجاد گردش کار برای موضوعات از قبل تعریف شده در سیستمهای اطلاعاتی و موضوعات پیش بینی نشده (تولید کننده فرمهای اطلاعاتی(

2-    برخی از فرآیندهای پیش بینی شده شامل:

 • درخواست کالا از انبار
 • عملیات آزمایشگاهی
 • تایید اسناد انبار
 • درخواست خرید کالا
 • تایید کمیسیون خرید
 • گردش اسناد فروش
 • گردش دستور ساخت
 • تایید برنامه کاری ماشین آلات
 • تایید کارکرد ماشین آلات و پرسنل
 • گردش خدمات پس از فروش
 • گردش درخواست تعمیر
 • گردش حکم ماموریت
 • گردش حکم کارگزینی
 • گردش نامه های وارده-صادره-داخلی
 • گردش درخواست خودرو

3-    طراحی به صورت کاملا گرافیکی

4-    امکان تعریف چندین گردش کار به صورت نامحدود

5-    آگاه سازی در لحظه و بدون تاخیر در کارتابل

6-    امکان تعیین شرطهای پیچیده جهت تعیین مراحل بعدی

7-    امکان انجام عملیات در سایر سیستمهای اطلاعاتی حین انجام کار در گردش کار

8-    امکان کدنویسی در سطوح مختلف برای کاربران حرفه ای

9-    تعیین گیرندگان به روشهای گوناگون (چارت سازمانی، منابع اطلاعاتی و ...)

10-    نمایش وضعیت فعلی یک کار در گردش کار به صورت گرافیکی در دو حالت درختی و نمای کلی در فرآیند

11-    ثبت کارهای انجام شده جهت تولید گزارشهای متنوع توسط گزارش ساز نماد ایران

12-    امکان ارسال همزمان کار به افراد مختلف

13-    ایجاد گزارشات متنوع متناسب با گردش کار توسط گزارش ساز