سفارش و در خواست کار

وظیفه این سیستم ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به سفارش انجام کارها می باشد.این کارها شامل طیف و سیعی از موضوعات می شوند از جمله سفارشات ساخت و فعالیتهای خدمات تولیدی در کارخانجات تولیدی و یا سفارش انجام خدمات فنی برای شرکتهای خدماتی که وظیفه آنها انجام خدمات می باشد. این سیستم با برقراری ارتباط با سیستم های انبار و پرسنلی و حقوق و دستمزد وPm   و خزانه داری اطلاعات جامعی از عملکرد و مصارف منابع برای هر در خواست کار  فراهم نموده و گزارشات متنوعی برای ردیابی انجام یک کار و هزینه های مربوط بدست می دهد. در این سیستم کاربر قادر است با تقسیم کردن هر درخواست کار به چندین سفارش کار عملکرد هر سفارش کار را در سیستم ثبت و گزارشات پیشرفت کار را تهیه نماید.
 

 • ثبت در خواست و سفارش انجام کار
 • ثبت قراردادها
 • ثبت سفارشات کار هر در خواست
 • معرفی خدمات
 • معرفی ابزار
 • ثبت در خواست تامین کالا برای سفارش کار
 • ثبت تایم شیت پرسنل برای سفارش کار
 • ثبت ابزار مصرفی و خدمات انجام شده هر سفارش کار
 • دریافت سفارشات تعمیراتی از سیستم نگهداری و تعمیر ماشین آلات
   
 • برقراري ارتباط  Real Time   با سیستم  های انبار و پرسنلی و حقوق و دستمزد
 • دریافت اتوماتیک کار های تعمیراتی شامل Pm  و Em  از سیستم نگهداری و تعمیر ماشین آلات
 • امکان ردیابی مراحل پیشرفت کار
 • گزارش  وضعیت در خواست کارها
 • گزارش وضعیت قراردادها
 • گزارش وضعیت سفارش کارها
 • گزارش هزینه های انجام کار برای سفارش و یا در خواست به تفکیک  اقلام مصرفی و کارکرد پرسنلی و خدمات و ابزار مصرفی
   
سفارش و در خواست کار