اموال و دارایی ثابت

كنترل و ثبت اطلاعات اموال ، محاسبه استهلاك ،‌ انجام عمليات حسابداري اموال ، تبادل مكانيزه اطلاعات اموال با سایر سیستم های مکانیزه نماد ایران وهمچنین کنترل و ثبت اطلاعات اموال براساس دستورالعمل نظام نوین اموال وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه اصلی سیستم اموال و دارایی‌هاي ثابت مي‌باشد. اين سيستم با امکانات متعدد و با توجه به اهداف ياد شده به صورت مکانیزه و یکپارچه عمل کرده و قابلیت عملکرد مستقل يا هماهنگ با ساير سیستمهای مکانیزه نماد ایران را دارا می باشد.

 
 • ساختار چند سطحی گروه بندی دارایی
 • ساختار چند سطحی محل های استقرار دارايي
 • تولید شماره پلاک دارایی به صورت اتوماتیک و بر اساس الگو مطابق با استانداردهای هر سازمان
 • ثبت تجمعی دارایی های همسان با پلاک های مجزا
 • انتقال دارایی بین گروه بندی مختلف به صورت گروهی و یا انتخابی
 • انتقال دارایی بین مراکز هزینه مختلف و تحویل گیرندگان دارایی به صورت گروهی و یا انتخابی
 • ثبت و تغییر نرخ و روش استهلاک دارایی به صورت گروهی یا انتخابی 
 • محاسبه استهلاک دارایی به صورت گروهی یا انتخابی مطابق قوانین محاسبات استهلاک وزارت اقتصاد و دارایی
 • محاسبه استهلاک دارایی براساس پارامترهای سیستمی محاسباتی  
 • امکان ارزیابی مجدد دارایی 
 • امکان ثبت تعدیل بهای تمام شده و استهلاک دارایی  و مدیریت تعدیلات 
 • امكان ثبت نرخ وروش استهلاک دارایی بر اساس سنوات متفاوت  
 • اموال گرداني دارایی به صورت سننتی و مکانیزه 
 • امکان ثبت فروش و اسقاط و اختتام دارایی
 • درخواست حواله کالا از انبار و برگشت به انبار و ثبت درخواست های نقل و انتقالات دارایی . اختتام و برگشت از اختتام و اموال گردانی 
 • امکان معرفی مجوز ها و گردش کار بر روی درخواستهای سیستم دارایی 
 • تخصیص دارایی به سیستم قرارداد های درآمدی 
 • ثبت خروج  و ورود موقت اموال 
 • معرفی پلاک های مجموعه یک دارایی 
 • ثبت انواع بیمه نامه و الحاقیه و تسهیم بیمه اموال براساس :
  • بهاي تمام شده دارايي
  • ارزش دفتري دارايي
  • قيمت روز بازار
  • قيمت ارزيابي شده
  • قیمت کارشناسی
 • نمايش بيمه نامه هاي سررسيد شده در زمان ورود به سيستم 
 • تسهيم سند دارايي ثابت بر اساس تايم شيت 
 • امکان ارسال لیست اموال و دارایی های نزد هر شخص توسط ایمیل 
 • امکان معرفی کدینگ هر کد گروه و یا محل استقرار دارایی و امکان ثبت الگوحسابداری و صدور اسناد دارایی بر اساس آن 
 • تفکیک حساب در الگوهای اسناد دارایی 
 • امکان تهیه وب سرویس های متنوع و مورد نیاز کاربران جهت تبادل اطلاعات سیستم دارایی ثابت شرکت نماد ایران با سایر سیستم های شرکت های مختلف
 • دريافت کامل اطلاعات دارايي از شعب مختلف به صورت مکانيزه و تجمیع اطلاعات دارایی وارائه گزارشات خاص آن 
 • امکان معرفی و ثبت ایتم های مورد نیاز کاربران هر سازمان توسط کاربران بر اساس اطلاعات:
  • دارايي 
  • محل استقرار 
  • بیمه 
  • اختتام 
  • اموال گردانی 
  • ورود و خروج دارایی 
  • امکان ثبت , ردیابی و مشاهده تغییرات دارایی 
 • ارتباط مستقيم با سيستم حسابداري مالي براي ارسال اسناد (استهلاك ، خريد ، اختتام ، بیمه و تعدیلات ...)
 • ارتباط مستقيم با مدیریت الگو براي تعریف انواع الگوی حساب و الگوی شرح و الگوی کدینگ
 • ارتباط مستقيم با سيستم انبار براي دريافت اطلاعات كالا و اطلاعات پک انبار
 • ارتباط مستقيم با سيستم انبار از طریق رویه درخواست کالا از انبار و درخواست برگشت به انبار 
 • ارتباط مستقيم با مدیریت اشخاص براي دريافت اطلاعات تحویل گیرنده های اموال
 • ارتباط مستقيم با سيستم حقوق ودستمزد جهت ارسال اطلاعات مربوط به اموال های نزد پرسنل
 • ارتباط مستقیم با سیستم نقلیه جهت ارسال اطلاعات پایه انواع خودرو
 • ارتباط مستقيم با سيستم تعمیر ماشین آلات و نگهداری براي ارسال اطلاعات اموال
 • ارتباط مستقيم با سيستم قرارداد های درآمدی و تخصیص دارایی به قرارداد 
 • ارتباط با سیستم گردش کار از طریق ثبت درخواست های مختف در دارایی جهت مدیریت درخواست ها 
 • اموال گرداني مکانیزه توسط دستگاه باركد خوان 
 • صدور مجوزهای مورد نیاز کاربران و اعلام سطح دسترسی اطلاعات دارایی 
 • بروز رسانی واعمال  تغییرات در گروه بندی و نحوه محاسبات استهلاک دارایی ها بر اساس تغییرات وزارت امور اقتصادی و دارایی
 • امکان مشاهده گزارشات آماری و تعدادی دارایی و جمعداری اموال
 • مکان مشاهده گزارشات عملکرد ریالی و فروش و اختتام به صورت سالانه و ماهانه 
 • امکان مشاهده گزارشات صورت های مالی بر اساس استانداردهای وزارت اقتصاد و دارایی 
 • امکان مشاهده گزارش مانیتورینگ عملیات سیستم 
 • امکان ایجاد و ذخیره و مشاهده گزارشات انتخابی و گزارش ساز بر اساس نیاز کابران 
 • امکان گزارش و چاپ بارکد جهت اموال گردانی مکانیزه
 • در کلیه گزارشات دارایی امکان پیش نمایش اطلاعات  و چاپ اطلاعات و ذخیره در فایل با فرمت متفاوت می باشد .
 • همچنین امکان طراحی گزارشات بر اساس نیاز کاربران و ذخیره آن و نمایش گزارشات به صورت نموداری می باشد. 

داشتن اطلاعات جامع و کامل از وضعیت اموال و دارایی های ثابت سازمان ها برای مدیران سازمان ها و واحد های تجاری جهت تصمیم گیری امری بسیار مهم و ضروری می باشد.  بر این اساس جهت ثبت اطلاعات کلیه اموال و دارایی های یک سازمان  و همچنین امکان مدیریت ریالی و جمعداری آن نیاز به نرم افزار دارایی ثابت می باشد. با استفاده از سیستم  دارایی ثابت شرکت نماد ایران امکان دسترسی به لیست دارایی ها و اطلاع از وضعیت دارایی ها  همچنین انجام محاسبات استهلاک دارایی , ردیابی وضعیت دارایی ها از لحاظ فروش ,  تخریب و اسقاط .... می باشد .

این سیستم با امكانات متعدد و  توانائی های ياد شده به صورت مستقل و يا هماهنگ با ساير سيستم‌هاي مكانيزه زير به صورت يكپارچه و همبسته عمل می نمايد. سیستم های مرتبط با سیستم اموال و دارایی ثابت نماد ایران عبارتند از : 

 • سيستم حسابداري مالي
 • سيستم انبار 
 • سیستم حقوق و دستمزد
 • سیستم نقلیه
 • سیستم تعمیر ماشین آلات و نگهداری 
 • سیستم قرارداد های درآمدی
 • مدیریت اشخاص
 • سیستم گردش کار
 • معرفي و تغيير گروه بندی اموال در ساختار چند سطحی 
 • معرفي وتغيير محل‌هاي استقرار اموال در ساختار چند سطحی و تعیین مراکز هزینه دارایی  
 • تعیین الگو جهت ایجاد اتوماتیک شماره پلاک دارایی براساس کدینگ استاندارد وزارت امور اقتصادی و دارایی
 • نگهداری اطلاعات انواع اموال در گروه بندی اموال دولتی شامل: اموال نامنقول ، اموال منقول غیرمصرفی ، اموال در حکم مصرفی ، اموال نامشهود و اموال مصرفی  
 • معرفي تجمعي دارایی های همسان با پلاك های مجزا 
 • امكانات خاص جهت  تسهيل راه اندازي در سازمان‌هائي با سوابق انباشته اموال به صورت استهلاک انباشته سال های گذشته 
 • امکان ذخیره ضمائم و فایل های مورد نیاز داراییهای هر سازمان  
 • امکان دریافت و ثبت اطلاعات دارایی به صورت تجمعی از طریق دریافت از فایل با فرمت دلخواه
 • تغيير شماره پلاك دارايي در تمام مراحل اجرايي سيستم 
 • معرفي پرسنل و مشخص نمودن اشخاص تحويل گيرنده اموال و جمعدار اموال و صدور فرم نقل و انتقال دارايي با شماره سريال
 • امکان ارسال لیست اموال و دارایی های نزد هر شخص توسط ایمیل 
 • نقل و انتقال دارايي در نزد اشخاص مختلف سازمان 
 • تخصيص تجمعی و یا انتخابی دارايي به سطوح گروه و محل استقرارهاي و یا مراكز هزينه مختلف  
 • امکان ثبت تعميرات اساسي و اضافات دارايي‌ها
 • تجدید ارزیابی بهای تمام شده دارایی های سازمان به صورت قوانین سازمان های دولتی ویا خصوصی 
 • ثبت روش محاسبات مربوط به تجديد ارزيابي دارايي‌ها و امکان انجام محاسبه استهلاك با نرخ متفاوت
 • معرفي  تغيير روش و نرخ محاسبه استهلاك دارايي به تفکیک سنوات مختلف 
 • محاسبه استهلاك دارايي در دوره‌هاي دلخواه بر اساس تنظیمات پارامتریک سیستمی 
 • ثبت اطلاعات اموال ورودی/خروجی به سازمان در دفاتر رسیده و فرستاده.
 • اختتام محاسبه استهلاك دارايي‌ها (فروش رفته ، سرقت شده ، خسارت ديده و ...) و تهيه گزارش‌هاي مربوط
 • ثبت گردش کار دارایی بر اساس چارت سازمانی بر روی درخواستهای سیستم دارایی ثابت 
 • نگهداري دارايي‌هايي كه محاسبه استهلاك براي آن‌ها مورد نظر نبوده ولي كنترل موجوديت آن دارايي و هزينه‌هاي صرف شده برای خريد و يا نگهداري آن دارايي داراي اهميت مي‌باشد
 • معرفي و تغيير اطلاعات بيمه‌اي هر يك از اموال  و ثبت الحاقیه بیمه
 • نمايش بيمه نامه هاي سررسيد شده در زمان ورود به سيستم به کاربران خاص 
 • تهيه كارت اموال دارايي 
 • معرفي الگوهای صدور اسناد مربوط به سیستم اموال به صورت مستقل و يا براي دسته‌اي از اموال
 • تفکیک حساب در الگوهای اسناد دارایی 
 • امکان معرفی و ثبت ایتم های مورد نیاز کاربران هر سازمان توسط کاربران بر اساس اطلاعات مختلف وامکان ثبت الگو حساب و صدور سند بر اساس ایتم های معرفی شده
 • تهيه اسناد حسابداري در خصوص كليه فعل و انفعالات مالي و ریالی مربوط به دارايي‌ها به صورت مكانيزه (خريد دارايي، اختتام دارايي، اسناد استهلاك  و تعدیلات و بيمه دارايي ) 
 • کنترل ریالی بین سیستم های مکانیزه دارایی و حسابداری نماد ایران 
 • انجام کنترل های پایان هر سال مالی 
 • امکان همسانسازی و مدیریت تعدیلات دارایی و اسناد حسابداری
 • امکان انجام اموال گردانی بر اساس ایتم های مختلف نظیر تحویل گیرندگان دارایی محل استقرار مراکز هزینه و گروه بندی داریی و غیره ..
 • تهيه گزارش‌های متنوع آماری تعدادی و ریالی و گزارشات صورت های مالی بر اساس استانداردهای وزارت اقتصاد و دارایی
 • تهيه و طراحی گزارش‌های متنوع جهت نیاز های کاربران 
 • امکان نمایش و چاپ خروجی های گزارشات سیستم بر طبق سلیقه کاربران 
 • امکان دریافت و ذخیره خروجی گزارشات سیستم به فرمت های دلخواه کاربران 
 • اعمال دسترسی و مجوز های متفاوت به کاربران سیستم 
 • دريافت کامل اطلاعات دارايي از شعب مختلف به صورت مکانيزه و تجمیع اطلاعات دارایی وارائه گزارشات خاص آن 
اموال و دارایی ثابت