بهره وری

يكي از محاسبات حجيم و پيچيده بخش حقوق و دستمزد مربوط به محاسبه بهره‌وري پرسنل است كه شركت نماد ايران اين مهم را در قالب زيرسيستم بهره‌‌وري ارائه نموده است. اين سيستم قابليت محاسبه و پردازش اطلاعات بهره‌وري را در دوره‌هاي 1 تا 12 ماهه داراست و مي‌تواند مبلغ قطعي بهره‌وري را در مقايسه با بودجه سالانه در آخرين پرداخت عمل نمايد. زيرسيستم بهره‌وري با توجه به ارتباط‌ مكانيزه با سيستم‌هاي حقوق و دستمزد و پرسنلي توان محاسبات براساس اطلاعات پرسنلي و يا كاركردي را نيز داراست. تمامي اطلاعات مربوط به عوامل بهره‌وري توسط كاربر و به صورت كاملاً پارامتريك تعيين شده و محاسبات براساس اين پارامترها انجام مي‌شود.


 

 • تعیین پارامترهای موثر در محاسبات  بهره وری توسط کاربر
 • انجام محاسبات بهره وری در دوره های 1 تا 12 ماهه
 • استقلال محاسبات بهره وری هر دوره با سایر دوره ها و یا پرداخت علی الحساب برای دوره های بعدی
 • دریافت اطلاعات لازم از سیستم پرسنلی و حقوق دستمزد ( کارکرد و در آمد و... )
 • انجام  محاسبات بخش بهره‌وري همزمان با  صدور فيش حقوقي يا به طور جداگانه
 • معرفي / تعيين دوره محاسباتي
 • معرفي عوامل و پارامترهاي بهره‌وري
 • معرفي قوانين بهره‌وري
 • ورود پارامترهاي بهره‌وري پرسنل
 • محاسبات بهره‌وري
 • صدور سند حسابداري بهره‌وري
 • امكان محاسبه بهره‌وري به دفعات جهت قطعيت بخشيدن به محاسبات
 • امكان صدور سند حسابداري
   
 • عيين دوره‌هاي بهره‌وري
 • تعريف پارامتريك عوامل محاسبه بهره‌وري
 • ورود اطلاعات تجمعي بهره‌وري از طريق پرونده‌هاي مكانيزه
   

 

 • گزارش فيش بهره‌وري
 • گزارش ليست بانك و پرداخت
 • گزارش كنترل محاسبات
 • گزارش‌هاي مختلف كنترل بهره‌وري

 

بهره وری