دبیرخانه و پیگیری مکاتبات

سیستم دبيرخانه نماد ايران سيستمي جامع براي ثبت و پيگيري نامه هاست. سيستمي است كه جايگزين دفتر انديكاتور دستي در دبيرخانه و دفاتر انديكاتور داخلي در قسمتهاي سازمان مي شود و باجمع آوري و اتصال تمامي اطلاعات، علاوه بر سهولت پيگيري نامه ها از سوي كليه سطوح مديريتي، كنترلي كامل را بر حفظ امنيت نامه در برابر دسترسي افراد غير مجاز، اعمال مي نمايد.
 

 

 •     ثبت انواع نامه(وارده،صادره وداخلی)
 •     ثبت پیش نویس نامه های صادره و داخلی
 •     گردش پیش نویس تا ثبت نهایی به عنوان نامه توسط سیستم
 •     ارجاع بر اساس ساختار سازمانی و ارجاعات آزاد
 •     تعریف دسترسی های خارج از چارت
 •     تعریف گروه های کاربری و کاربران
 •     پیگیری مکاتبات بر اساس ساختار درختی ارجاعات
 •     عملیات متنوع کارتابل از قبیل ارجاع،اقدام،پیگیری و...
 •     جست و جوی پیشرفته نامه بر اساس تمام اطلاعات دخیل در نامه
 •     امکان الصاق انواع فایل های ضمیمه
 •     ثبت نامه های مرتبط با هم و مشاهده آنها به صورت یک جا
 •     امكان ثبت انواع نامه
 •     امكان ثبت پيش نويس نامه
 •     امكان گردش پيش نويس نامه
 •     امكان تهيه نامه صادره و داخلي بدون گردش
 •     امكان الصاق انواع فايلها به نامه
 •     ارتباط مستقيم با نرم افزارهاي OFFICE
 •     ارتباط مستقيم با اسكنر
 •     دريافت فكس
 •     ارسال فكس
 •     امكان ثبت نامه هاي مرتبط(عطف،پيرو و بازگشت)
 •     امكان جستجوي نامه هاي مرتبط
 •     امكان جستجوي پيشرفته نامه
 •     امكان تعريف قالبهاي متن نامه
 •     جايگذاري خودكار پارامترهاي نامه در متن بر اساس قالب تعيين شده
 •     امكان الصاق خودكار امضا در متن نامه
 •     اعمال دسترسي خودكار روي مكاتبات بر اساس عوامل دخيل روي نامه
 •     امكان تعريف محل هاي بايگاني با ساختار درختي
 •     امكان تعيين محل بايگاني نامه ها
 •     امكان تعريف گيرندگان رونوشت درون سازماني براي نامه
 •     امكان تعريف گيرندگان رونوشت برون سازماني براي نامه
 •     امكان چاپ رسيد نامه
 •     امکان سفارشی سازی نحوه نمایش اطلاعات نامه
 •     امکان مشاهده پیش نمایش تصاویر نامه
 •     تخصيص خودكار شماره نامه در زمان ثبت نامه
 •     امكان رزرو نامه
 •     امكان تعيين انواع موضوع نامه براي نامه
 •     امكان تعيين فوريت براي نامه
 •     امكان تعيين نوع ارسال و دريافت نامه
 •     امكان استفاده از واژه هاي پركاربرد در ثبت خلاصه نامه
 •     امكان انتخاب گروهي گيرندگان نامه
 •     امكان ارجاع گروهي نامه
 •     توليد شناسه يكتا،شماره نامه،شماره پيگيري براي هر نامه
 •     امكان حذف منطقي نامه
 •     امكان حذف فيزيكي نامه
   

 

 • حذف کاغذ در کلیه مراحل گردش مکاتبات از تهیه پیش نویس تا ثبت نهایی نامه
 • تعریف انواع دبیرخانه(متمرکز،نیمه متمرکز و غیرمتمرکز)
 • ورود و ثبت آسان اطلاعات در کلیه صفحات
 • استفاده از نرم افزار Microsoft Word جهت تهیه متن نامه           
 • تعریف انواع قالب های متن نامه عمومی و شخصی
 • جایگزینی خودکار کاراکترهای نامه در قالب متن تعریف شده توسط کاربر
 • آگاه نمودن کاربر از تغییرات به صورت آنی

 

 • امكان تعريف دبيرخانه هاي مجزا
 • پشتيباني از دبيرخانه متمركز،نيمه متمركز،غير متمركز
 • امكان تعريف دفاتر انديكاتور مجزا
 • امكان تعريف چارت سازماني
 • امكان تعريف مجوزهاي دسترسي خارج از چارت سازماني
 • امكان تعريف نمونه امضا براي اشخاص
 • نمايش چارت سازماني به صورت گراف
 • امكان تعريف سازمانها و افراد طرف مكاتبه
 • امكان انتساب يك فرد يا شركت به گروههاي مختلف(كاربران،مشتريان،طرف مكاتبه،كارفرما،پيمانكار و ...)
 • امكان تعريف الگوهاي شماره دهي به انواع نامه
 • امكان تعريف انواع طبقه بندي
 • امكان انتساب سطح دسترسي به افراد
 • امكان تعيين امضاكنندگان و اقدام كنندگان نامه
 • امكان تعريف دسترسي مديريتي به ازاي هر سيستم
 • استفاده از انواع دسترسي هاي متنوع و كاربردي
 • تعريف كاربر و گروههاي كاربري
 • سفارشي سازي دسترسي كاربران به منوها و امكانات و عمليات سيستم
 • امكان يادداشت گذاري
 • امكان ثبت پيام هاي عمومي
 • Notification آنلاين
 • امكان سفارشي كردن كليه جدولهاي(گريد) نمايش اطلاعات
 • حفظ آخرين تنظيمات كاربر در صفحات مختلف
 • امكان چاپ فايلهاي اسكن و ضميمه
 • امكان گروه بندي و تهيه اطلاعات آماري از جداول(گريد) هاي نمايش اطلاعات
 • امكان تعريف انواع "علت ارجاع"
 • امكان پيكربندي سيستم بر اساس نياز هاي سازمان
 • نمايش پيغامهاي مناسب و تفكيك شده
 • انتقال خودكار نامه ها از كارتابل فرد قبلي به جديد