فروش

در راستاي ارائه سيستمهاي مديريت كالا و منابع انساني و به منظور تكميل سيستم هاي يكپارچه مديريتي، شركت نماد ايران سيستم فروش جامع خود را در قالب يك بسته نرم افزاري آماده نموده است. با در نظر داشتن شرايط اقتصادي متغير و با احتساب كليه عوامل تعيين كننده برای فروش کالا و محصولات توليد شده، اين سيستم به گونه اي طراحي و پياده‌سازي شده است تا قابليت پاسخگويي به كليه نيازهاي مسئولان مربوطه را دارا باشد. الگو و روش فروش و سلسله مراتبي كه مشتري در هر سازمان يا شركت جهت خريد كالاي مورد نياز خود طي مي كند، تابع عوامل مختلف اقتصادي و مراحل اداري در هر سازمان مي باشد. در طراحي و تدوين سيستم، كليه نيازهاي سازمانها و شركتهاي مختلف بازرگاني و تجاري و توليدي و نيز پاسخگويي به موقع و درست به درخواست مشتري در كليه مراحل مد نظر بوده است. در راستاي اين مهم، سيستم محوري فروش در كنار سيستم خزانه داري (بخش حسابداري مشتريان) و سيستم انبار محصول، مجموعه سيستم جامع فروش را تشكيل مي دهند. در اجراي سيستم، صدور فرمهاي فروش با توجه به نياز كاربر با امكان كنترل آخرين موجودي كالا در انبار و نيز كنترل مانده حساب نقد و اعتباري مشتري صورت مي گيرد.
 

 • امكان تعريف انواع فرايندهاي فروش
 • امكان استفاده همزمان از چند فرايند در يك سيستم فروش
 • فروش كالا با ارز دلخواه
 • فروش همزمان كالا و خدمات
 • فروش كالا به تفكيك بچ‌هاي توليدي يا خريداري شده
 • فروش كالا به تفكيك سريال بسته بندي (Packing List)  
 • محاسبه و اعمال مکانیزه  انواع  عوارض فروش، كسورات و اضافات (پيش دريافت، حسن انجام كار و ...) و صدور اعلاميه بدهكار و بستانكار مشتري  
 • محاسبه و اعمال مکانیزه انواع تخفيفات ( مناسبتي، فصلي،  برحسب مشتري و ...)
 • محاسبه و اعمال مکانیزه انواع جوایز ( کالاهای جایزه، هدیه و ...)
 • صدور فاكتور فروش از محل چند حواله خروجي به صورت جمعي  
 • معرفي و تعيين ويزيتور،‌ مشتري فرعي، شركت حمل و نقل و هر نوع شخص مرتبط با  مشتري  
 • رزرو موجودي كالا در انبار براساس درخواستهاي مشتري در صورت نياز  
 • كنترل مانده مشتريان در زمان صدور فرمهاي دستور تحويل، فاكتور فروش، فاكتور برگشت و يا در زمان نياز كاربر  
 • تعيين پورسانت ويزيتورها و صدور اعلاميه بستانكار براي هر ويزيتور و ساير اشخاص مرتبط
 • امكان قيمت گذاري كالاها براساس تعداد و اعمال تغيير نرخ به صورت جمعي  
 • تعيين نوع قيمت براي هر مشتري يا هر كاربر
 • امكان انتقال اطلاعات بين دفتر فروش و كارخانه با كمترين امكانات مخابراتي حتي در حد يك خط تلفن
 • امکان فروش بصورت بورس کالا با امکان محاسبه و  اعمال بدهکاری و بستانکاری کارگزاران خریدار و فروشنده و انواع معاملات
 • امكان تعريف و استفاده از انواع فيلدهاي جديد در كليه فرمها توسط كاربر
 • امكان صدور حواله و فاكتور تعديلي
 • امکان اتصال سیستم به دستگاههای توزین مکانیزه نظیر ترازوهای دیجیتال و باسکول
 • امكان ذخيره انواع ضمايم (تصوير، فايل، يادداشت و...)براي كليه فرمها
 • امكان طراحي كليه فرمهاي فروش توسط كاربر(اعم از قسمت ورود اطلاعات و چاپ)
 • امكان استفاده و ارتباط با سيستم گردش كار
 • امكان طراحي كليه گزارش ها توسط گزارش ساز پيشرفته نماد ايران
 • امكان تعريف انواع فرآيندهاي فروش
 • امكان معرفي انواع قيمتهاي فروش به تفكيك نوع فروش – نوع ارز ثابت يا متغير بودن قيمت
 • قابلیت معرفي قيمت فروش كالا (كالا – بچ) و يا خدمات و تعيين عوارض در تاريخ مؤثر
 • امكان تعيين پورسانت ويزيتور ها به تفكيك ويزيتور – كالا – گروهبندي مشتري و يا هر فرمول ديگر
 • امكان استفاده از برنامه قيمت گذاري و تغيير قيمتها به صورت تجمعي
 • صدور انواع فرمهاي فروش شامل (قرارداد – پيش فاكتور – سفارش ساخت (توليد)‌ - دستور تحويل- حواله خروجي انبار – فاكتور فروش – دستور برگشت – برگشت حواله خروجي و فاكتور برگشت از فروش) به صورت پارامتريك و براساس نياز كاربر در فرآيندهاي مختلف
 • امكان صدور هر فرم از محل فرم قبلي (مثل حواله و خروجی )برحسب نياز كاربر با امكان صدور فرمها به صورت يك به چند و با كنترل مانده مقداري و مبلغي در هر فرم
 • امكان تعريف گردش كار بر روي هر فرم و اعمال مراحل تاييد متعدد
 • توانايي چاپ كليه فرمهاي صادره در زمان صدور و رويت فرمها
 • امکان طراحی در چاپ فرمها توسط کاربرو چاپهای متنوع از هر فرم
 • امکان تایید، رد، اصلاح، ابطال، و بستن فرمهای صادره
 • امكان صدور فاكتور فروش برمبنای حواله، خروجي يا دستور تحويل كالا يا هر فرمول ديگر
 • امكان معرفي انواع تخفيفات، عوارض،كشورات و اضافات و تعيين روش محاسبه آنها به تفكيك در هر فرم
 • امکان تعریف انواع جوایز مقداری ( جایزه، پروموشن، هدیه و... )
 • امكان يكپارچه سازي با سيستم هاي CRM، پخش و فروش فروشگاهي
 • امكان كنترل مبلغي مشتريان (نقد يا اعتبار) و صدور اعلاميه بدهكار یا بستانكار متناظر با صدور هر فرم
 • امكان كنترل موجودي كالا در انبار و صدور فرمهاي وارده يا صادره
 • متناظر با صدور هر فرم
 • امكان صدور اعلاميه بستانكاری براي هر ويزيتور براساس مبلغ پورسانت محاسبه شده در هر فرم
 • توانايي صدور سند حسابداري مكانيزه براساس الگوي تعيين شده
 • امكان تهيه گزارشهاي عملیاتی متنوع بر اساس فرمهای صادره
 • امكان تهيه گزارشهاي متنوع آماري براساس گروهبندي مشتري / گروهبندي كالا/ نوع قیمت/فروش و...
 • امكان تهيه گزارشهاي فصلی دارایی بر روی کاغذ یا دیسکت بر اساس فرمت استاندارد دارایی
 • امكان تهيه گزارشهاي مرتبط با اسناد حسابداري صادره
 • امكان تهيه نمودارهاي مقايسه اي ماهانه – سالانه و ...
 • بهره گیری از سیستم گزارش ساز
 •  
 • قيمت فروش‌هاي صادره
 • قيمتهاي فروش
 • پورسانت ويزيتورها
 • روش محاسبه عوامل فروش
 • آماري
 • عملكرد فروش و برگشت فروش
 • پيگيري فرمهاي فروش
 • سودوزيان
 • مقايسه ماهانه فروش بر اساس گروه كالا
 • مقايسه ماهانه فروش بر اساس كروه مشتري
 • فروش به تفكيك گروه كالا/مشتري
 • خلاصه عملكرد فروش وبرگشت فروش
 • مقايسه اي فروش و درصدگيري
 • آخرين قيمتهاي فروش
 • موجودي اقلام آماده فروش
 • مانده تعهدات در تاريخ معين
 • راس گيري فاكتورهاي فروش
 • راس گيري فاكتورها و دريافتها
 • مقايسه فروش دو دوره زماني
 • فروش و برگشت فروش سه ماهه دارايي
 • اسناد صادره
 • اسناد صادره فروش
 • پيوست اسناد صادره
 • الگوهاي سند حسابداري
 • نمودارهای مقایسه ای ماهانه و  سالانه بر اساس گروه کالا - گروه مشتری - کد کالا - کد مشتری
 • نمودارهای مقایسه گروههای کالا و مقایسه گروههای مشتری 
 • گزارش انتخابي
 • امكان تهيه گزارشهاي فصلی دارایی بر روی کاغذ یا دیسکت بر اساس فرمت استاندارد دارایی
 • امكان تهيه گزارشهاي مرتبط با اسناد حسابداري صادره
 • امكان تهيه نمودارهاي مقايسه اي ماهانه – سالانه و ...
 • بهره گیری از سیستم گزارش ساز

 

فروش