حسابداری تعهدی

وزارت امور اقتصادی و دارایی طبق ابلاغ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۳ دستگاه‌هایی اجرایی را موظف به پیاده‌سازی نظام حسابداری بخش عمومی (حسابداری تعهدی) از ابتدای سال ۱۳۹۴ کرده است. هدف از انجام این کار ارتقای کیفیت نظارت مالی بر دستگاه‌های دولتی و حرکت به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی در سطح دولت است.

لازم بذکراست که شرکت نمادایران با توجه به انواع ساختار کدینگ حسابداری که قابل تولید در نرم افزار حسابداری می باشد. قادر به پیاده سازی کدینگ مربوطه در نرم افزار حسابداری می باشد.

در مبنای تعهدی کامل، درامدها زمانی، شناسایی و در دفاتر حسابداری منعکس می‌گردند که تحصیل می‌شوند یا تحقق می‌یابند. در این مبنا، زمان تحصیل یا تحقق درآمد، هنگامی است که درامد به صورت قطعی مشخص می‌شود یا بر اثر ادامه خدمات حاصل می‌شود. بنابراین زمان وصول وجه در این روش مورد توجه قرار نمی‌گیرد بلکه زمان تحصیل یا تحقق درآمد در شناسایی و ثبت درآمد اهمیت دارد. همچنین در این مبنا، زمان شناسایی و ثبت هزینه‌ها، زمان ایجاد و یا تحقق هزینه‌هاست و زمانی که کالایی تحویل می‌گردد یا خدمتی انجام می‌شود، معادل بهای تمام شده کالا‌ی تحویلی و یا خدمت انجام یافته، بدهی قابل پرداخت ایجاد می‌شود.

 

 

 برخی مشخصات و امکانات ویژه سیستم حسابداری تعهدی عبارتنداز:

  • تعریف مشخصات حساب براساس مشخصات (فصل هزینه و تملک ، دوره مالیاتی و ...)
  •  امکان ثبت اسناد مالی بر مبنای تعهدی و نقدی هم زمان
  •  امکان تهیه گزارشهای حسابداری و ثبت دفاتر قانونی جهت ارائه به مراجع ذیصلاح
  •  امکان بستن سال مالی و تولید سند افتتاحیه و اختتامیه اتوماتیک
  •  ثبت اسناد همراه با اطلاعاتی مانند (نوع منابع ، ماهیت منابع ، مشخصات درآمد ، نوع درآمد ، ابلاغ دهنده و گیرنده و ...)