اموال و دارایی ثابت

كنترل و ثبت اطلاعات اموال ، محاسبه استهلاك ،‌ انجام عمليات حسابداري اموال ، تبادل مكانيزه اطلاعات اموال با سایر سیستم های مکانیزه نماد ایران وهمچنین کنترل و ثبت اطلاعات اموال براساس دستورالعمل نظام نوین اموال وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه اصلی سیستم اموال و دارایی‌هاي ثابت مي‌باشد. اين سيستم با امکانات متعدد و با توجه به اهداف ياد شده به صورت مکانیزه و یکپارچه عمل کرده و قابلیت عملکرد مستقل يا هماهنگ با ساير سیستمهای مکانیزه نماد ایران را دارا می باشد.

 
 • ثبت تجمعی دارایی های همسان با پلاک های مجزا
 • انتقال دارایی بین گروه بندی مختلف به صورت گروهی و یا انتخابی
 • انتقال دارایی بین مراکز هزینه مختلف و تحویل گیرندگان دارایی به صورت گروهی و یا انتخابی
 • ثبت و تغییر نرخ و روش استهلاک دارایی به صورت گروهی یا انتخابی
 • محاسبه استهلاک دارایی به صورت گروهی یا انتخابی مطابق قوانین محاسبات استهلاک وزارت اقتصاد و دارایی
 • محاسبه استهلاک دارایی براساس پارامترهای سیستمی محاسباتی 
 • امکان ارزیابی مجدد دارایی
 • امکان ثبت تعدیل بهای تمام شده و استهلاک دارایی  و مدیریت تعدیلات
 • امكان ثبت نرخ وروش استهلاک دارایی بر اساس سنوات متفاوت 
 • اموال گرداني دارایی به صورت سننتی و مکانیزه
 • امکان ثبت فروش و اسقاط و اختتام دارایی
 • درخواست حواله کالا از انبار و برگشت به انبار و ثبت درخواست های نقل و انتقالات دارایی . اختتام و برگشت از اختتام و اموال گردانی
 • امکان معرفی مجوز ها و گردش کار بر روی درخواستهای سیستم دارایی
 • تخصیص دارایی به سیستم قرارداد های درآمدی
 • ثبت خروج  و ورود موقت اموال
 • معرفی پلاک های مجموعه یک دارایی
 • ثبت انواع بیمه نامه و الحاقیه و تسهیم بیمه اموال براساس :
        •    بهاي تمام شده دارايي
        •    ارزش دفتري دارايي
        •    قيمت روز بازار
        •    قيمت ارزيابي شده
        •    قیمت کارشناسی
 • نمايش بيمه نامه هاي سررسيد شده در زمان ورود به سيستم
 • تسهيم سند دارايي ثابت بر اساس تايم شيت
 • امکان ارسال لیست اموال و دارایی های نزد هر شخص توسط ایمیل
 • امکان معرفی کدینگ هر کد گروه و یا محل استقرار دارایی و امکان ثبت الگوحسابداری و صدور اسناد دارایی بر اساس آن
 • تفکیک حساب در الگوهای اسناد دارایی
 • امکان تهیه وب سرویس های متنوع و مورد نیاز کاربران جهت تبادل اطلاعات سیستم دارایی ثابت شرکت نماد ایران با سایر سیستم های شرکت های مختلف
 • دريافت کامل اطلاعات دارايي از شعب مختلف به صورت مکانيزه و تجمیع اطلاعات دارایی وارائه گزارشات خاص آن
 • امکان معرفی و ثبت ایتم های مورد نیاز کاربران هر سازمان توسط کاربران بر اساس اطلاعات:
        •    دارايي
        •    محل استقرار
        •    بیمه
        •    اختتام
        •    اموال گردانی
        •    ورود و خروج دارایی
 • امکان ثبت , ردیابی و مشاهده تغییرات دارایی
 • ساختار چند سطحی گروه بندی دارایی
 • ساختار چند سطحی محل های استقرار دارايي
 • تولید شماره پلاک دارایی به صورت اتوماتیک و بر اساس الگو مطابق با استانداردهای هر سازمان
 • ارتباط مستقيم با سيستم حسابداري مالي براي ارسال اسناد (استهلاك ، خريد ، اختتام ، بیمه و تعدیلات ...)
 • ارتباط مستقيم با مدیریت الگو براي تعریف انواع الگوی حساب و الگوی شرح و الگوی کدینگ
 • ارتباط مستقيم با سيستم انبار براي دريافت اطلاعات كالا و اطلاعات پک انبار
 • ارتباط مستقيم با سيستم انبار از طریق رویه درخواست کالا از انبار و درخواست برگشت به انبار
 • ارتباط مستقيم با مدیریت اشخاص براي دريافت اطلاعات تحویل گیرنده های اموال
 • ارتباط مستقيم با سيستم حقوق ودستمزد جهت ارسال اطلاعات مربوط به اموال های نزد پرسنل
 • ارتباط مستقیم با سیستم نقلیه جهت ارسال اطلاعات پایه انواع خودرو
 • ارتباط مستقيم با سيستم تعمیر ماشین آلات و نگهداری براي ارسال اطلاعات اموال
 • ارتباط مستقيم با سيستم قرارداد های درآمدی و تخصیص دارایی به قرارداد
 • ارتباط با سیستم گردش کار از طریق ثبت درخواست های مختف در دارایی جهت مدیریت درخواست ها
 • اموال گرداني مکانیزه توسط دستگاه باركد خوان
 • صدور مجوزهای مورد نیاز کاربران و اعلام سطح دسترسی اطلاعات دارایی
 • بروز رسانی واعمال  تغییرات در گروه بندی و نحوه محاسبات استهلاک دارایی ها بر اساس تغییرات وزارت امور اقتصادی و دارایی

 • امکان مشاهده گزارشات آماری و تعدادی دارایی و جمعداری اموال
 • مکان مشاهده گزارشات عملکرد ریالی و فروش و اختتام به صورت سالانه و ماهانه
 • امکان مشاهده گزارشات صورت های مالی بر اساس استانداردهای وزارت اقتصاد و دارایی
 • امکان مشاهده گزارش مانیتورینگ عملیات سیستم
 • امکان ایجاد و ذخیره و مشاهده گزارشات انتخابی و گزارش ساز بر اساس نیاز کابران
 • امکان گزارش و چاپ بارکد جهت اموال گردانی مکانیزه
 • در کلیه گزارشات دارایی امکان پیش نمایش اطلاعات  و چاپ اطلاعات و ذخیره در فایل با فرمت متفاوت می باشد.
 • همچنین امکان طراحی گزارشات بر اساس نیاز کاربران و ذخیره آن و نمایش گزارشات به صورت نموداری می باشد.
 • داشتن اطلاعات جامع و کامل از وضعیت اموال و دارایی های ثابت سازمان ها برای مدیران سازمان ها و واحد های تجاری جهت تصمیم گیری امری بسیار مهم و ضروری می باشد.  بر این اساس جهت ثبت اطلاعات کلیه اموال و دارایی های یک سازمان  و همچنین امکان مدیریت ریالی و جمعداری آن نیاز به نرم افزار دارایی ثابت می باشد. با استفاده از سیستم  دارایی ثابت شرکت نماد ایران امکان دسترسی به لیست دارایی ها و اطلاع از وضعیت دارایی ها  همچنین انجام محاسبات استهلاک دارایی , ردیابی وضعیت دارایی ها از لحاظ فروش ,  تخریب و اسقاط .... می باشد.
 • این سیستم با امكانات متعدد و  توانائی های ياد شده به صورت مستقل و يا هماهنگ با ساير سيستم‌هاي مكانيزه زير به صورت يكپارچه و همبسته عمل می نمايد.
 • سیستم های مرتبط با سیستم اموال و دارایی ثابت نماد ایران عبارتند از :
          •    سيستم حسابداري مالي
          •    سيستم انبار
          •    سیستم حقوق و دستمزد
          •    سیستم نقلیه
          •    سیستم تعمیر ماشین آلات و نگهداری
          •    سیستم قرارداد های درآمدی
          •    مدیریت اشخاص
          •    سیستم گردش کار

 

 • معرفي و تغيير گروه بندی اموال در ساختار چند سطحی
 • معرفي وتغيير محل‌هاي استقرار اموال در ساختار چند سطحی و تعیین مراکز هزینه دارایی 
 • تعیین الگو جهت ایجاد اتوماتیک شماره پلاک دارایی براساس کدینگ استاندارد وزارت امور اقتصادی و دارایی
 • نگهداری اطلاعات انواع اموال در گروه بندی اموال دولتی شامل: اموال نامنقول ، اموال منقول غیرمصرفی ، اموال در حکم مصرفی ، اموال نامشهود و اموال مصرفی 
 • معرفي تجمعي دارایی های همسان با پلاك های مجزا
 • امكانات خاص جهت  تسهيل راه اندازي در سازمان‌هائي با سوابق انباشته اموال به صورت استهلاک انباشته سال های گذشته
 • امکان ذخیره ضمائم و فایل های مورد نیاز داراییهای هر سازمان 
 • امکان دریافت و ثبت اطلاعات دارایی به صورت تجمعی از طریق دریافت از فایل با فرمت دلخواه
 • تغيير شماره پلاك دارايي در تمام مراحل اجرايي سيستم
 • معرفي پرسنل و مشخص نمودن اشخاص تحويل گيرنده اموال و جمعدار اموال و صدور فرم نقل و انتقال دارايي با شماره سريال
 • امکان ارسال لیست اموال و دارایی های نزد هر شخص توسط ایمیل
 • نقل و انتقال دارايي در نزد اشخاص مختلف سازمان
 • تخصيص تجمعی و یا انتخابی دارايي به سطوح گروه و محل استقرارهاي و یا مراكز هزينه مختلف 
 • امکان ثبت تعميرات اساسي و اضافات دارايي‌ها
 • تجدید ارزیابی بهای تمام شده دارایی های سازمان به صورت قوانین سازمان های دولتی ویا خصوصی
 • ثبت روش محاسبات مربوط به تجديد ارزيابي دارايي‌ها و امکان انجام محاسبه استهلاك با نرخ متفاوت
 • معرفي  تغيير روش و نرخ محاسبه استهلاك دارايي به تفکیک سنوات مختلف
 • محاسبه استهلاك دارايي در دوره‌هاي دلخواه بر اساس تنظیمات پارامتریک سیستمی
 • ثبت اطلاعات اموال ورودی/خروجی به سازمان در دفاتر رسیده و فرستاده.
 • اختتام محاسبه استهلاك دارايي‌ها (فروش رفته ، سرقت شده ، خسارت ديده و ...) و تهيه گزارش‌هاي مربوط
 • ثبت گردش کار دارایی بر اساس چارت سازمانی بر روی درخواستهای سیستم دارایی ثابت
 • نگهداري دارايي‌هايي كه محاسبه استهلاك براي آن‌ها مورد نظر نبوده ولي كنترل موجوديت آن دارايي و هزينه‌هاي صرف شده برای خريد و يا نگهداري آن دارايي داراي اهميت مي‌باشد
 • معرفي و تغيير اطلاعات بيمه‌اي هر يك از اموال  و ثبت الحاقیه بیمه
 • نمايش بيمه نامه هاي سررسيد شده در زمان ورود به سيستم به کاربران خاص
 • تهيه كارت اموال دارايي
 • معرفي الگوهای صدور اسناد مربوط به سیستم اموال به صورت مستقل و يا براي دسته‌اي از اموال
 • تفکیک حساب در الگوهای اسناد دارایی
 • امکان معرفی و ثبت ایتم های مورد نیاز کاربران هر سازمان توسط کاربران بر اساس اطلاعات مختلف وامکان ثبت الگو حساب و صدور سند بر اساس ایتم های معرفی شده
 • تهيه اسناد حسابداري در خصوص كليه فعل و انفعالات مالي و ریالی مربوط به دارايي‌ها به صورت مكانيزه (خريد دارايي، اختتام دارايي، اسناد استهلاك  و تعدیلات و بيمه دارايي )
 • کنترل ریالی بین سیستم های مکانیزه دارایی و حسابداری نماد ایران
 • انجام کنترل های پایان هر سال مالی
 • امکان همسانسازی و مدیریت تعدیلات دارایی و اسناد حسابداری
 • امکان انجام اموال گردانی بر اساس ایتم های مختلف نظیر تحویل گیرندگان دارایی محل استقرار مراکز هزینه و گروه بندی داریی و غیره ..
 • تهيه گزارش‌های متنوع آماری تعدادی و ریالی و گزارشات صورت های مالی بر اساس استانداردهای وزارت اقتصاد و دارایی
 • تهيه و طراحی گزارش‌های متنوع جهت نیاز های کاربران
 • امکان نمایش و چاپ خروجی های گزارشات سیستم بر طبق سلیقه کاربران
 • امکان دریافت و ذخیره خروجی گزارشات سیستم به فرمت های دلخواه کاربران
 • اعمال دسترسی و مجوز های متفاوت به کاربران سیستم
 • دريافت کامل اطلاعات دارايي از شعب مختلف به صورت مکانيزه و تجمیع اطلاعات دارایی وارائه گزارشات خاص آن
اموال و دارایی ثابت