طراحي نظام‌هاي جامع نرم‌افزاری

تجارب کسب شده از همكاري طولاني با شركت‌هاي بزرگ چندمليتي كه پیش از انقلاب در امر مشاوره مديريت و سيستم‌هاي مالي در ايران فعال بودنده اند سبب شد تا دانش و اصول طراحي سيستم‌هاي نرم افزاری در شرکت نمادايران پایه گذاری گردد. طي دهه های گذشته با پيشرفت‌هاي سريعي كه در زمينه فناوري اطلاعات رخ داده است بنيان‌گذاران نمادايران همواره كوشش نموده‌اند تا تجربيات خود را منطبق بر استفاده از امكانات و ابزارهاي جديد به روز نمايند تا از اين راه همواره بهترین روشها با بالاترين كيفيت برای استفاده از نرم‌افزارها انتخاب گردد.
در حال حاضر یکی از مهمترین مبانی طراحي سيستم‌هاي نمادايران استفاده از نظرات كارشناسان مجرب موضوعي هر سيستم و تطبيق نظرات اين كارشناسان با تكنولوژي روز دنيا جهت بهره‌برداري بهينه از نرم‌افزارهاي مختلف مي‌باشد.