خدمات سخت افزاری


بدون زيرساخت مناسب و مطمئن سخت‌افزاري و شبكه، بهره‌برداري از مجموعه سيستم‌هاي اطلاعات مديريت كه پيوستگي آن‌ها از اهميت خاصي برخوردار است ميسر نمي‌گردد. دامنه مشخصات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري با توجه به امكانات فني و روز مطرح در دنيا طيف وسيعي را شامل می‌شود كه خدمات مختلفی مانند خدمات محلي، راه دور، مخابراتي، ‌شبكه و ... را در بر می گيرد.
هر شركت نرم‌افزاري بايد توانايي لازم جهت مشاوره، طراحي و اجراء امور مذكور را داشته باشد تا امكان ايجاد زيرساخت مناسب براي اجراي هماهنگ نرم‌افزارهاي ارائه شده را فراهم نماید. شركت نماد ايران با فراهم نمودن شرايط لازم در زمينه‌هاي مشاوره، طراحي، اجرا و نظارت در امور سخت‌افزاري همواره همراه و پشتيبان مشتريان خود بوده است.
 

محصولات قابل ارائه در زمينه سخت‌افزار و شبكه :

 • سيستم برق پشتيبان
 • ساختار و بستر سيستم كابل کشی ساختار يافته
 • بستر اكتيو
 •  تحليل و بررسي محدوديت‌هاي مرتبط با نياز سازمان
 •  تحليل و مدلسازي ترافيك شبكه
 •  طراحي منطقي شبكه
 •  انتخاب تكنولوژي و تجهيزات شبكه گسترده و محلي
 •  طراحي توپولوژي شبكه محلي و گسترده
 •  انتخاب مناسب تجهيزات و تنظيمات مرتبط
 •  طراحي فرآيند‌ها و نرم‌افزارهاي مديريت شبكه
 • شبكه‌هاي بيسيم
 •  طراحي منطقي شبكه بيسيم
 • طراحي ميدان پوشش و Mobility
 • طراحي منطقي امنيت شبكه بيسيم
 •  انتخاب مناسب تجهيزات wireless
 • طراحی و اجرای اتاق‌هاي سرور و Data Center ها
 • طراحی و اجرای بسترهای مجازی
 • سيستم تلفن و سوئيچ تلفني IP-PBX
 • ساختار منطقي محيط عملياتي
 •  طراحي Domain Plan
 •  طراحي Policy Plan
 •  طراحي و انتخاب مناسب نرم‌افزارهاي كاربردي و تنظيمات مرتبط در محيط عملياتي وارائه راهكارهاي اختصاصي مرتبط با مكانيزم‌هاي مقابله با حوادث پيش‌بيني نشده در محيط عملياتي
 • راهكارهاي امنيتي – نظارتي
 •  طراحي سيستم دوربين‌هاي مدار بسته بصورت شبكه به دو منظور نظارت و حفاظت
 •  طراحي سيستم‌هاي كنترل و دسترسي شامل قفل‌هاي اتوماتيك و راديويي
 •  طراحي سيستم‌هاي شناسايي راديويي در حوزه تجهيزات، وسايل و نيروي انساني با استفاده از تكنولوژي RFID
 •  ارائه و طراحي راهكارهاي نرم‌افزاري مرتبط
 •  تدوين و طراحي برنامه آموزش نيروي انساني
 • خدمات پشتيباني
 •  ساير فعاليت‌ها
 • ارائه تخصصي تجهيزات و سامانه‌هاي كامپيوتري شامل ارائه انواع سرور با برندهای معتبر تجهيزات شبكه متناسب، دستگاه‌ها، سوئيچ‌ها و فايروال‌ها،IDS  ها و دستگاه‌هاي Handheld